Ontwerp

Het ontwerp vormt de belangrijkste fase in de realisatie van een tuin. Uw idee├źn en de kennis van de hovenier smelten samen in een ontwerp.
De ontwerpen van Hoveniersbedrijf Roderik de Vries laten zich kenmerken door heldere vormen, eerlijke materialen, gecombineerd met beplanting in hun natuurlijke waarde.

In een ontwerp ontstaat synergie vanuit functie en esthetiek. Een tuin heeft op de eerste plaats een functie, dat vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. Daarnaast is er het esthetische aspect: een tuin moet in alle jaargetijden aantrekkelijk zijn om te zien.

Voor de daadwerkelijke aanleg van een tuin, dient er eerst nauwkeurig een ontwerp gemaakt te worden. Onze mensen hebben verscheidene middelen ter beschikking om tot een goed ontwerp te komen.

Ieder aanzicht van een project kan in kaart gebracht worden. Alle facetten komen zo uitgebreid aan de orde. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van het uiteindelijk te bereiken doel.